Welcome to Topics in DataTags homepage

מדענים צריכים לשתף ביניהם מסדי נתונים - כך ניתן לוודא מסקנות מחקרים קיימים, ולבצע מחקרים חדשים מבלי להדרש לתהליך הארוך והיקר של איסוף נתונים מחדש. אולם שיתוף מסדי נתונים מציג בעיה סבוכה כאשר מסדי הנתונים מכילים מידע אודות בני אדם. זאת מכיוון שיש להתחשב בזכות לפרטיות, כללי האתיקה וחוקי המדינות המעורבות (בארה״ב לבדה ישנם 2187 חוקים בעלי השלכות על מסדי נתונים כאלו). מערכת DataTags פותחה על מנת לאפשר לחוקרים שאינם מכירים את החוקים ואת הטכנולוגיות הקיימות לעמוד בדרישות אלו. בהנתן מסד נתונים, המערכת מציגה ראיון ידידותי לחוקרת האחראית עליו, ועל פי תשובותיה מגבשת מדיניות טיפול בנתונים (data handling policy) העומדת בדרישות החוקיות.

הראיון נכתב בשפת תכנות שפותחה לכך במיוחד. במיני פרוייקט, קבוצות סטודנטים תוכלנה להוסיף תכונות נדרשות לשפה (החל מהגדרת התחביר ועד שינויים למנוע הריצה), לכתוב כלי refactoring או ויזואליזציה, או להציע פרוייקטים הקשורים לשפה ולמערכת הראיונות המבוססת עליה. פרוייקטים מוצלחים ישולבו בקוד הרגיל של הפרוייקט.

אפשר לראות את הגרסה הנוכחית של המערכת, שפותחה כחלק מפרוייקט Privacy Tools for Sharing Research Data, המנוהל בבית הספר להנדסה של אוניברסיטת הארוורד, בכתובת datatags.org.