Contents (hide)

Welcome to the Project Course Homepage

מבוא

סטודנטים אשר סיימו את קורסי החובה של שנה ב' במחלקה למדעי-המחשב רשאים לקחת קורס פרויקט (במקום שני קורסי מיני-פרויקט). הפרויקט מקנה לסטודנטים הזדמנות לעבודה מעשית בתכנון ופיתוח תוכנה, מימוש אלגוריתמים, בדיקה ותיעוד. היקף העבודה הוא בסביבות . 300-350 שעות עבודה לסטודנט. עבודה בקבוצות אפשרית, לפי דרישות הפרוייקט, בהסכמה ובתיאום עם המנחים.

חשוב להבין כי יום הצגת הפרוייקטים חל בסוף סמסטר האביב. יש לכן מגוון זמנים להתחיל פרוייקט בתאום עם המנחה כפי שמוסבר בפסקה הבאה. כלומר, ניתן להתחיל בעבודה בכל תאריך שהוא ולהרשם באופן פורמאלי לקורס בתאריכי הרישום המוגדרים לכל סמסטר.

מציאת נושא לפרויקט ומנחה

סטודנטים המעוניינים להירשם לקורס פרוייקט, צריכים למצוא נושאים לפרויקט ומנחים שיסכימו להנחות אותם. חובה שאחד מהמנחים יהיה מבין חברי הסגל של המחלקה.

אין להתחיל פרוייקט ללא אישור אחראי פרוייקטים.

להלן מספר הנחיות כלליות למציאת פרוייקט:

 • האתר מכיל דף (Available projects) אשר כולל רשימת פרויקטים שהועברו על-ידי חברי סגל ונציגי תעשייה.
 • ההשתתפות בקורסי בחירה תסייע לכם להכיר את תחומי העניין של החוקרים השונים במחלקה, ותיתן לכם רקע מתאים ורעיונות לנושאים בהם תוכלו לעניין את המרצים.
 • נקודת הסיום של פרויקט משנים קודמות יכולה להיות נקודת התחלה לפרויקט חדש. דברו עם סטודנטים בשנים שמעליכם, בחנו את הפרויקטים שלהם ובואו לימי הצגת פרויקטים על מנת להתעדכן בפרויקטים אחרונים.
 • ביכולתכם להציע פרויקט משלכם. נסו לחשוב אלו חברי סגל עשויים להיות מעוניינים להנחות את הפרויקט לפי תחומי המחקר.

הרשמה

משמצאתם נושא לפרויקט ומנחים המוכנים להנחות אתכם, הורידו טופס רישום לפרוייקט. עליכם למלא את הטופס, להחתים את המנחים בפרויקט ולהחזיר את הטופס למזכירות. ההרשמה לפרוייקטים תתבצע בתקופת הרישום בלבד.

חובות הקורס

החובה העיקרית הינה ביצוע הפרוייקט. הדרישות לביצוע הפרוייקט מוגדרות על ידי המנחה ויכולות לכלול פיתוח תוכנה וביצוע ניסויים. כל פרוייקט דורש כתיבת דו"ח מסכם. עליכם לסכם את הדרישות, הציפיות, החלופות ואת תכנית העבודה מול המנחה בעת בחירת הפרוייקט.

בנוסף לביצוע הפרויקט עצמו, עליכם גם להציג את הפרוייקט ביום הצגת הפרוייקט ע"י הכנת מצגת ופוסטר, כמפורט בהמשך. הצגת הפרוייקט (כולל הפוסטר) הינה חובה ובלעדיה לא תוכלו לקבל ציון.

הציון מחושב כך: 80% ציון מנחה + 10% ציון על המצגת + 10% ציון על הפוסטר.

השתתפות ביום פרוייקטים

לקראת סיום הפרויקט או לאחר סיומו, יהיה עליכם להציג אותו ביום הצגת הפרויקטים על-ידי מצגת ופוסטר. רק סטודנטים שקיבלו את אישור המנחה/ים יוכלו להירשם להצגת הפרויקט שלהם. ניתן להציג פרוייקט הנמצא במצב מתקדם, שהוא עדיין לפני סיומו, באישור המנחה.

מועדי הצגת פרוייקטים: בתחילת סמסטר א' (סביבות ה-1 בנובמבר) ובסוף סמסטר ב' (סביבות ה-29 ליוני). האירוע בתחילת סמסטר א' מצומצם וככלל אינו דורש הכנת פוסטר. התאריכים המדוייקים יתפרסמו כחודש לפני האירוע.

להרשמה להצגת הפרויקט יש לשלוח דואר אלקטרוני לאחראי על הפרוייקטים עד כשבוע לפני התאריך של יום הצגת הפרוייקטים. להרשמה, יש לצרף את הפרטים הבאים:

 1. כותרת הפרויקט באנגלית.
 2. שמות מלאים בעברית ובאנגלית, כתובות דואר אלקטרוני, ומספרי תעודות זהות של כל המשתתפים בפרוייקט.
 3. שמות מלאים של כל המנחים של הפרויקט. במקרה של מנחה מן החוץ, יש לשלוח את כתובת הדואר האלקטרוני שלו והתואר האקדמי שלו (אם יש).

משתתקבל בקשתכם, האחראי על הפרויקטים יצור קשר עם המנחים שלכם ויבקש מהם את גיליון הערכת הפרוייקט עבור כל אחד ממשתתפי הפרויקט. כאן המקום לציין שלמרות שניתן לעבוד על הפרויקטים בקבוצות, הציון הינו אישי, ואין זה מן הנמנע שחברי אותה קבוצה יקבלו ציונים שונים באותו פרויקט.

מצגת

עליכם להכין מצגת באורך של 5 דקות, כולל שאלות (וחצי דקה להתארגנות). המצגת צריכה להיות בפורמט של Power Point או PDF, בלבד. השקף הראשון של המצגת צריך לכלול את הפרטים הבאים: שם הפרוייקט, שמות הסטודנטים, שמות המנחים ותת-כותרת "המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב".

לקראת יום הפרוייקטים כל המצגות ירוכזו בלפטופ אשר יחובר למקרן. ביום הפרוייקטים, תציגו את המצגת, כאשר חובה על כל חברי הקבוצה להשתתף.

דוגמאות למצגות ניתן למצוא באתרים של הסמסטרים הקודמים כאן.

פוסטר

עליכם ליצור פוסטר אותו תוכלו להציג לפני ואחרי ההצגה לנוכחים. מומלץ גם להביא לפטופ כדי להציג הדגמות של הפרוייקט.

להלן התבנית בה חובה עליכם להשתמש. את הקובץ יש לשלוח בפורמט PDF (עד 5Mbyte) בדואר אלקטרוני לאחראי פרוייקטים. המחלקה מדפיסה את הפוסטרים על-ידי חברה חיצונית ולכן יש להקפיד לשלוח את הקובץ עד שבוע לפני יום הצגת פרוייקטים.

ניתן למצוא דוגמאות לפוסטרים של ימי הצגות פרוייקטים קודמים כאן.

עצות להכנת פוסטר טוב

להלן מספר מילות עצה שכדאי לשקול בזמן הכנת הפוסטר:
 • לא מומלץ להעמיס את הפוסטר בטקסט רב. איורים, תרשימים וצילומי מסך הינם יותר אפקטיביים.
 • אל תשאירו שטח ריק רב, במיוחד מסביב לתמונות.
 • הדגישו את נקודות המפתח של הפרוייקט והפחיתו הדגשה של נושאים טכנולוגיים.
 • אל תשתמשו ברקע כהה.
 • אל תשתמשו בטקסט קטן בתרשימים, מכיוון שהוא עלול להופיע כבלתי קריא בהדפסה.
 • שימרו על ניגודיות בין צבע הפונט וצבעי הרקע.
 • אל תשתמשו בפונטים מיוחדים.

פרטים

הודעות בנושאים הקשורים לפרויקטים, כולל מועדי הרשמה להצגת פרויקטים, יום הצגת פרויקטים, והתוכניה, נשלחים בדואר אלקטרוני לרשימת התפוצה של הסטודנטים לתואר ראשון. באחריותכם להבטיח שאתם נמצאים ברשימת התפוצה, גם אם כתובת הדואר האלקטרוני הפעילה שלכם היא מחוץ לאוניברסיטה. לכל שאלה בנושא הפרוייקטים, ניתן לפנות לחבר הסגל האחראי על הפרויקטים דר' גיל אינציגר או למזכירות הסטודנטים.