[-] פתרון נוסחאות נסיגה
by shiraseg - Monday, 15 April 2019 08:46:40
האם בשאלות 6 ו7 עלינו להמשיך לפתרון מלא של נוסחאת הנסיגה? או שמספיק להציג את הנוסחה יחד עם תנאי הבסיס?
תודה!
Re: פתרון נוסחאות נסיגה
by jordane - Wednesday, 17 April 2019 17:34:07
פתרון מלא