[-] שאלה 5 - משוואה אופיינית
by zamiryu - Saturday, 13 April 2019 20:44:57
בשאלה 5 סעיפים א +ב האם זה תקין למצוא משוואה אופיינית שנכונה לכל 
n>0
?
Re: שאלה 5 - משוואה אופיינית
by jordane - Thursday, 18 April 2019 13:27:22
כן אין עם זה בעיה
חשבו למה

ג'ורדן