[-] שאלה 6
by inbarel - Thursday, 2 April 2020 17:27:51
האם הסדרה בשאלה היא סדרה עם חשיבות לסדר או בלי חשיבות לסדר ? קצת קשה להבין מטרמינולוגיה של השאלה.
תודה
Re: שאלה 6
by matars - Thursday, 2 April 2020 20:26:47
קבוצה היא אוסף של איברים בלי חשיבות לסדר. 
סדרה היא רצף של אברים, כאשר מהגדרתה, ישנה חשיבות לסדר.