[-] הגשות כפולות
by razmon - Tuesday, 31 March 2020 15:57:09
 האם ניתן להגיש מספר הגשות עד המועד האחרון כך שהאחרונה תיבדק?
Re: הגשות כפולות
by matars - Tuesday, 31 March 2020 19:11:12
כן