תגבורים

התגבורים נועדו לאפשר תרגול נוסף של החומר.
במהלך התגבורים, הסטודנטים יפתרו תרגילים בנוכחות מתרגל (שינחה ויתן פידבק).
התגבורים הם כאן בשביל לעזור. הנוכחות אינה חובה.
התגבורים יועברו ע"י ארנולד פילצר.

זמני התגבורים:

ימי שני, 8:00-10:00 בבניין 32 חדר 108.

ימי שלישי, 8:00-10:00 בבניין 34 חדר 107.