Announcements

20 last messages

פתרון מועד ב
מועד ב' ופתרונו מופיעים כעת תחת Final Exam.
published on 05/08/2018 18:58:09 by Arnold Filtser
ערעורים למועד ב'
חזרה על נהלי ערעורים:
בימים הקרובים יש לכם אפשרות לערער על המבחנים. שימו לב שלסגל אין אפשרות לדבר אתכם על המבחנים בתקופה זו.
כשאתם מערערים, אנחנו מבקשים שבשורה הראשונה של הערעור, לפני כל דבר אחר, תכתבו על איזה שאלות אתם מערערים. בנוסף, אם אתם בוחרים לצרף קובץ, הפורמט צריך להיות PDF בלבד.
לגבי על מה אפשר לערער, אם יש טעות חישוב או בעיה דומה ניתן כמובן לערער. מעבר לזה, הסיבה היחידה לערעור זה אם יש שאלה שאתם משוכנעים לחלוטין שצדקתם, ולמרות זאת הורידו לכם נקודות. לא ניתן לערער על מדיניות הורדת הנקודות.
לבסוף, תזכרו שערעור גורר בדיקה מחדש, ותיתכן גם הורדת נקודות.
published on 05/08/2018 08:32:47 by Arnold Filtser
ציוני מועד ב'
ניתן למצוא כעת את ציוני מועד ב' (וכן ציונים כלליים לקורס) תחת Grades.
כל מי שיקבל ציון במבחן בין 54 ל56, הציון עוגל ל56.
published on 03/08/2018 11:05:57 by Arnold Filtser
שינוי בשעות הקבלה
עקב אילוצים אני נאלץ לשנות שוב את שעות הקבלה שלי. אקיים שעות קבלה מחר (יום ד') בשעות 10-12 ולא בשעות 13-15 כפי שכתבתי קודם. אם מישהו התכוון להגיע אך לא יכול בגלל הזזת השעות בבקשה צרו איתי קשר במייל ונמצא פתרון.

גיל.

published on 24/07/2018 18:41:10 by Gil Melnik
שעות הקבלה שלי יתקיימו מחר, יום שלישי, ב 10-12

(במקום ביום רביעי)

מני

published on 23/07/2018 20:57:16 by Menachem Sadigurschi
שעות קבלה
אקיים שעות קבלה ביום רביעי ב 10-12 בבניין 37 חדר 117. בהצלחה, רחל
published on 23/07/2018 10:11:22 by Rachel Saban
שעות קבלה
מחר אקיים שעות קבלה בין השעות 14 ל16 בבניין 37 חדר 117.

יעל

published on 22/07/2018 22:15:55 by Yael Stein
שעות קבלה
אני אקיים שעות קבלה לפני המועד ב' ביום שלישי 10-12.
published on 22/07/2018 14:03:07 by Arnold Filtser
שעות קבלה
שעות הקבלה שלי מחר מבוטלות, אני אקיים שעות קבלה חלופיות ביום שני 10-12

עופר

published on 21/07/2018 23:58:50 by Ofer Neiman
שעות הקבלה שלי השבוע יתקיימו ביום רביעי בשעות 13-15 גיל.
published on 21/07/2018 23:08:55 by Gil Melnik
שעות קבלה
שעות הקבלה שלי השבוע יתקיימו ביום שני בין השעות 14-16

גלי

published on 21/07/2018 11:52:23 by Gali Bar-on
שעות קבלה
שעות הקבלה שלי בשבוע הבא יתקיימו ביום ראשון 22/7 בשעות 13-15.

נתי

published on 19/07/2018 17:02:18 by Naty Peter
שעות הקבלה שלי שבוע הבא יתקיימו ביום שלישי 10-12.

סיגל

published on 19/07/2018 10:01:48 by Sigal Oren
פורום המבחן
פורום המבחן (תחת Final Exam) חוזר לפעילות. מוזמנים להיעזר.
published on 19/07/2018 08:37:36 by Arnold Filtser
ערעורי מבחנים
בימים הקרובים יש לכם אפשרות לערער על המבחנים. שימו לב שלסגל אין אפשרות לדבר אתכם על המבחנים בתקופה זו.
כשאתם מערערים, אנחנו מבקשים שבשורה הראשונה של הערעור, לפני כל דבר אחר, תכתבו על איזה שאלות אתם מערערים. בנוסף, אם אתם בוחרים לצרף קובץ, הפורמט צריך להיות PDF בלבד.
לגבי על מה אפשר לערער, אם יש טעות חישוב או בעיה דומה ניתן כמובן לערער. מעבר לזה, הסיבה היחידה לערעור זה אם יש שאלה שאתם משוכנעים לחלוטין שצדקתם, ולמרות זאת הורידו לכם נקודות. לא ניתן לערער על מדיניות הורדת הנקודות.
לבסוף, תזכרו שערעור גורר בדיקה מחדש, ותיתכן גם הורדת נקודות.
published on 17/07/2018 11:23:59 by Arnold Filtser
ציוני מועד א
ניתן למצוא כעת את ציוני מועד א' (וכן ציונים כלליים לקורס) תחת Grades.
נתנו פקטור של 3 נק' לציוני המבחנים. כמו כן כל מי שקיבל לפחות 51, הציון שלו עוגל ל56.
published on 17/07/2018 11:22:02 by Arnold Filtser
פתרון רשמי למועד א
מועד א' והפתרון רשמי מופיעים כעת תחת Final Exam.
published on 16/07/2018 13:54:13 by Arnold Filtser
ציוני עבודות סופיים ופטורים
עבודות 7 הוחזרו, ניתן למצוא ציונים מעודכנים תחת Grades.

בנוסף, ניתן למצוא בקובץ גם את הציון הסופי של העבודות. אני מזכיר, הציון מחושב בתור הממוצע של 5 העובודת הגבוהות מתוך 7. סטודנטים שקיבלו פטור מעבודה מסויימת (והציון מחושב בתור 4 הטובים מ6) מסומנים שם, והציון חושב בהתאם. כמו כן, סטודנטים שקיבלו פטור מהבוחן מסומנים.

אני מבקש לעבור על הציונים ולראות שהציונים מעודכנים, וכמו כן קיבלתם את הפטורים שהובטחו לכם. אם יש תקלה מסויימת, נא ליצור איתנו קשר (דרך מערכת הפניות) בשלושת הימים הקרובים.

published on 11/07/2018 11:40:28 by Arnold Filtser
שעות קבלה
מזכיר שמחר (יום ה') שעות הקבלה שלי יתקיימו כרגיל: בשעות 12-14, בבניין 37 בחדר 4.

גיל

published on 04/07/2018 09:44:52 by Gil Melnik
החזר עבודות 6
עבודות 6 הוחזרו, כמו כן ניתן למצוא ציונים מעודכנים תחת Grades.
published on 03/07/2018 15:58:19 by Arnold Filtser
Show all 104 messages