Announcements

20 last messages

ציוני מועד ג
ציוני מועד ג' וציונים סופיים בקורס מפורסמים כעת תחת Grades.

published on 07/10/2014 22:56:56 by Lilach Chaitman
פתרונות מועד ג
פתרונות מועד ג' מפורסמים כעת תחת previous exams
published on 07/10/2014 14:07:16 by Lilach Chaitman
שעות קבלה לקראת המבחן ב- 28.9
Matya: Sunday 14-16, Lilach: Monday 10-12, Ofer: Monday 12-14, Tal: Tuesday 14-16, Naty: Tuesday 15-17
published on 19/09/2014 12:42:20 by Matya Katz
ציוני מועד ב
ציוני מועד ב' וציונים סופיים בקורס מפורסמים כעת תחת Grades.

published on 11/09/2014 10:45:36 by Lilach Chaitman
פתרונות מועד ב
פתרונות מועד ב' מפורסמים כעת תחת previous exams
published on 09/09/2014 15:32:07 by Lilach Chaitman
שעות קבלה
אני אקיים שעות קבלה נוספות לכבוד המבחן, ביום שלישי 2.9.14, בשעות 10-12.

ארנולד

published on 01/09/2014 17:10:15 by Arnold Filtser
שעות קבלה לקראת המבחן ב- 3.9
Tal: Wed. 16-18, Arnold: Thu. 10-12, Lilach: Thu. 13-15, Matya: Sun. 12-14, Yonatan: Mon. 10-12, Lilach: Mon. 10-12, Ofer: Mon. 12-14, Oded: Mon. 13-15, Naty: Tue. 14-16
published on 27/08/2014 16:13:07 by Matya Katz
שעות קבלה של ארנולד
שעות הקבלה שלי יתקיימו השבוע ביום חמישי 10-12 (במקום 9-10 כרגיל) באופן חד פעמי.

ארנולד

published on 26/08/2014 22:15:19 by Arnold Filtser
שעות קבלה
שעות הקבלה של טל יתקיימו ביום רביעי הקרוב מ16:00-18:00 במקום הזמן הרגיל
published on 25/08/2014 16:34:33 by Tal Baumel
שעות קבלה - לילך
שעות הקבלה של לילך השבוע יתקיימו ביום חמישי ה-28.8 בשעות 13-15 (במקום 8-10)
published on 25/08/2014 09:30:15 by Lilach Chaitman
שעות קבלה
לאחר השבת הקרובה נפרסם שעות קבלה לקראת מועד ב', במידה והמצב הבטחוני יאפשר זאת.
published on 08/07/2014 12:40:15 by dsc142
שעות קבלה-עודד
שעות הקבלה של עודד לא יתקיימו השבוע ביום שני,הודעה בקשר למועד חלופי תפורסם בהמשך.
published on 06/07/2014 13:30:50 by Oded Betzalel
ציונים
ציוני תרגילי בית סופיים, ציוני מועד א וציונים סופיים בקורס
מפורסמים כעת תחת Grades.

ערעורים בנוגע לציוני העבודות נעשים בפניה למייל הקורס במהלך השבוע הקרוב בלבד!

published on 06/07/2014 08:41:11 by dsc142
פתרונות מועד א
פתרונות מועד א מפורסמים כעת תחת previous exams
published on 03/07/2014 22:42:56 by dsc142
ציוני תרגילים
ציוני תרגיל בית 7 פורסמו בעמוד התרגיל.
את העבודות תוכלו לאסוף באזור החזרת תרגילים.
שימו לב שהקובץ מכיל גם את ממוצע 5 העבודות הטובות.

ערעורים בנוגע לעבודות יש להפנות למייל הקורס בהקדם!

published on 02/07/2014 12:18:25 by dsc142
ציונים
ציוני תרגיל בית 6 מפורסמים כעת תחת עמוד התרגיל.
את העבודות תוכלו לאסוף באזור החזרת תרגילים.
published on 26/06/2014 12:08:09 by dsc142
פתרונות
פתרונות תרגיל בית 7 פורסמו כעת תחת עמוד התרגיל.
published on 24/06/2014 10:41:31 by dsc142
שיעור חזרה
ביום ראשון 14:00-16:00 בחדר 210 בניין 72 המתכונת תהיה לענות על שאלות ולחזור על חומר לפי בקשתכם

עופר

published on 20/06/2014 14:01:10 by Ofer Neiman
העמוד הראשון של המבחן
published on 19/06/2014 10:47:40 by dsc142
שעות קבלה לקראת מועד א

השבוע, החל מהיום, 18.6 ועד למבחן ב25.6 נקיים שעות קבלה מוגברות.

מתרגל    יום      שעות   
--------------------------------------------------
לילך    ד     18:00-20:00  
ארנולד   ה     9:00-10:00  
יעל     ה     9:00-11:00  
נתי     ה     13:00-15:00  
עודד    ה     11:00-13:00
יעל     א     10:00-12:00 
מתיא    א     12:00-14:00 
עודד    א     11:00-13:00
עופר    א     12:00-14:00 
עופר    ב     12:00-14:00
לילך    ב     17:00-19:00
יונתן    ג     12:00-14:00  (בניין 37 חדר 4)
ארנולד   ג     9:00-11:00  
נתי     ג     14:00-16:00

ייתכנו שינויים ועדכונים לטבלה זו.
עקבו אחר ההודעות.

published on 18/06/2014 11:55:16 by dsc142
Show all 90 messages