Announcements

20 last messages

פתרונות מועד ב'
פתרונות מועד ב עלו לאתר, ונמצאים כעת תחת Previous exams
published on 05/08/2013 15:20:38 by dsc132
ציוני המועד ב' מפורסמים כעת תחת Grades, ניתן פקטור של 15% לציונים.

Final_Moed_B_Grade=1.15*Moed_B_Grade
published on 01/08/2013 15:46:59 by dsc132
ציונים
כל הציונים מפורסמים כעת תחת Grades, כולל ציונים סופיים בקורס.

הקובץ עודכן ב30.7.2013

published on 30/07/2013 19:49:56 by dsc132
שעות קבלה לקראת מועד ב

לקראת מועד ב אתם מוזמנים להמשיך לשאול שאלות בפורום לקראת המבחן ואנו נשתדל לענות.

כמו כן נקיים שעות קבלה מיוחדות.

שימו לב שהטבלה תתעדכן בהמשך.

מרצה/מתרגל    יום ותאריך      שעות
--------------------------------------------
עופר        א       12:00-14:00 
עופר        ב       10:00-12:00 
יעל        ה       10:00-12:00         
עמית        ג       16:00-18:00 
טל         ד       14:00-18:00 
ארנולד       ב       14:00-16:00 

בהצלחה לניגשים למבחן!

published on 17/07/2013 08:22:35 by dsc132
פתרונות
פתרונות מועד א עלו לאתר, ונמצאים כעת תחת Previous exams
published on 14/07/2013 20:03:42 by dsc132
ציונים
כל הציונים מפורסמים כעת תחת Grades, כולל ציונים סופיים בקורס.

הבוחן שוקלל באופן הבא:

אם ציון המבחן נמוך מציון הבוחן, משקל הבוחן נותר 20% (כלומר, אין שינוי בנוסחה לחישוב הציון הסופי).

אחרת, משקל הבוחן ירד ל- 10% ואלו משקל המבחן עלה ל- 80%.

published on 14/07/2013 12:21:12 by dsc132
ציוני עבודות
ציוני כל העבודות מפורסמים כעת.
published on 11/07/2013 21:06:52 by dsc132
ציוני מבחן
ציוני מועד א מפורסמים כעת תחת Grades.

ציונים סופיים בקורס יפורסמו גם הם בקרוב (וגם ציוני העבודות).

published on 11/07/2013 15:27:40 by dsc132
תרגיל בית 7
ציוני תרגיל בית 7 מפורסמים כעת תחת Grades.

העבודות עצמן מחכות לכם באיזור החזרת תרגילים מול מזכירות מדעי המחשב.

תרגילי 4 ו-6 יוחזרו גם הם בקרוב.

published on 07/07/2013 09:18:12 by dsc132
שעות קבלה של יעל
שימו לב לשינוי:

שעות הקבלה של יעל מחר (יום ג) יהיו בין השעות 16:00 עד 18:00

published on 01/07/2013 19:03:23 by dsc132
פתרונות תרגיל בית 7
פתרונות תרגיל בית 7 עלו עכשיו לאתר, ונמצאים תחת Assignments. שימו לב, הפתרונות לתרגילים 1-4 נמצאים בסוף הקובץ.
published on 01/07/2013 10:40:43 by dsc132
ציונים
פורסמו ציוני עבודה 5 תחת Grades.

ציוני עבודה 4 יפורסמו גם הם בקרוב.

published on 30/06/2013 09:00:58 by dsc132
פתרונות
פתרונות תרגיל בית 6 עלו עכשיו לאתר, ונמצאים תחת Assignments.
published on 27/06/2013 11:23:50 by dsc132
נפתח פורום לקראת המבחן, בו תוכלו לשאול שאלות, ואנו נשתדל לענות.

בנוסף, יתקיימו שעות קבלה מוגברות בשבוע הקרוב.

ריכזנו כאן עבורכם את כל שעות הקבלה. שימו לב, הטבלה עשויה להתעדכן.

מרצה/מתרגל    יום ותאריך      שעות
--------------------------------------------
מתיא        א       14:30-16:30
מתיא        ב       14:00-16:00
עופר        א       12:00-14:00 
עופר        ב       10:00-12:00 
סטוארט       ד       10:00-11:00
סטוארט       ב       13:00-15:00
יונתן       ב       10:00-14:00
ארנולד       ד       10:00-12:00
ארנולד       א       14:00-16:00
יעל        א       10:00-12:00         
יעל        ג       16:00-18:00
עמית        ה       9:00-11:00 
עמית        א       9:00-11:00 
טל         ה       14:00-16:00 (שעות הקבלה של טל ביום ד מבוטלות)


בהצלחה!

published on 25/06/2013 11:59:19 by dsc132
לקראת המבחן
הנה העמוד הראשון של המבחן.

אנא עיינו בו היטב.

published on 25/06/2013 10:56:50 by dsc132
עדכון לגבי רשימת המשפטים
את משפט 4ב, על מעגלי אוילר בגרף מכוון, לא תדרשו להוכיח במבחן.
published on 19/06/2013 22:27:38 by dsc132
ביטול שיעורים
לתלמידי הקבוצות של פרופ' מתיא כ"ץ:

בשבוע הבא תתקיים רק ההרצאה השנייה בכל אחת מהקבוצות. כלומר ההרצאות ביום א' מתבטלות.

אין צורך להגיע להרצאה אחרת במקום ההרצאות המבוטלות.

published on 19/06/2013 14:21:37 by dsc132
עבודת בית 7
מפורסמת כעת תחת Assignments.

תוכלו לשאול שאלות בפורום הייעודי.

שימו לב למועד ההגשה המיוחד!

published on 19/06/2013 11:58:14 by dsc132
רשימת משפטים
את רשימת המשפטים הזו עליכם ללמוד לקראת המבחן.

במבחן תתבקשו להוכיח לפחות אחד מבין המשפטים הנ"ל.

published on 17/06/2013 22:57:18 by dsc132
שעות הקבלה של עמית השבוע
שעות הקבלה שלי יתקיימו השבוע ביום שלישי ב - 9:00-11:00, במקום ביום חמישי.
published on 17/06/2013 10:09:23 by Amit Tzur
Show all 55 messages