פורום זה נועד לשאלות לקראת הבחינה. כמו בפורומים של התרגילים אתם נדרשים לבדוק שהשאלה שאתם שואלים לא נשאלה ונענתה. סטודנטים יכולים ומוזמנים לענות האחד לשנים. אבל זכרו שתשובה של סטודנט אחר אינה בהכרח נכונה.

10 last forum topics

by malkind - Monday, 27 July 2015 11:31:46

by bensdvir - Monday, 27 July 2015 09:50:59

by eitanblu - Sunday, 26 July 2015 16:16:32
last update: 27 Jul 2015 09:11:31 by rabaev

by eitanblu - Monday, 27 July 2015 02:07:08
last update: 27 Jul 2015 09:10:16 by rabaev

by eitanblu - Monday, 27 July 2015 07:11:41
last update: 27 Jul 2015 09:09:22 by rabaev

תרגול 13
1 reply
by barhe - Monday, 27 July 2015 00:51:37
last update: 27 Jul 2015 08:56:17 by dolav

by idanpal - Saturday, 25 July 2015 20:49:50
last update: 27 Jul 2015 00:14:24 by anermosh

by yairweis - Sunday, 26 July 2015 23:08:35
last update: 26 Jul 2015 23:59:45 by yairweis

by shirelm - Sunday, 26 July 2015 16:53:02
last update: 26 Jul 2015 20:58:04 by anermosh

by saarsch - Sunday, 26 July 2015 17:50:15
last update: 26 Jul 2015 19:03:39 by saarsch

Show all 80 forum topicsAdd new topic