[-] שאלה 2 סעיף ב
by haddadya - Wednesday, 11 November 2015 19:26:35
שלום,
בנוגע לסעיף לעיל, 
האם היריב מכיר את המערכת?
כלומר האם היריב יודע איך פועלות 
DEC, ENC, GEN?

תודה,
יניב
Re: שאלה 2 סעיף ב
by beimel - Sunday, 15 November 2015 11:52:31
כן. היריב תמיד מכיר את המערכת