מעבדה 5 D
by zabrielo - Sunday, 28 May 2017 16:48:03
Running jobs in the foreground is done in 2 cases:
  1. If a job is run without & (non-blocking).


אפשר בבקשה הסבר למה הכוונה?