[-] Format of arguments passing from the scheduler to resume routine
by peterk - Thursday, 16 June 2016 17:01:46
      שלום ,
אני מימשתי את ה
 resume
ככה שהוא מקבל אינדקסים מה
schedule.
 לדוגמה אני מעביר לו    2 ברגיסטר
ebx
והוא עובר לפרוצדורה של תא 0 0. השאלה שלי היא אם אתם במימושים שלכם של ה
scheduler
מעבירים אינדקסים או ישר את הכתובת של התא המתאים ב
cors.
כי אם תבדקו את העבודה שלי עם ה
scheduler
 שמעביר כתובות ל
resume
התוכנית שלי תקרוס.


[-] Re: Format of arguments passing from the scheduler to resume routine
by sadetsky - Sunday, 19 June 2016 00:21:13
לפי המימוש שלך, מה קורה אם משהו אחר חוץ ממתזמן קורא לפונקציית
resume ?
אז מה הפונקציה מקבלת? לפי התכנון שלנו, ברגיסטר 
ebx
מעבירים מצביע למבנה של 
co-routine 
שבקבל זמן ריצה
[-] Re: Format of arguments passing from the scheduler to resume routine
by peterk - Sunday, 19 June 2016 09:37:44
במימוש שלי כשהתא קורה ל
scheduler
הוא מעביר 0 ל
resume
כש הממתזמן קורה למדפסת אז הוא מעביר 1 .בול מה שכתבתם בהוראות שה
co routines
נבדלות ע"י אינדקסים ובסדר שכתבתם .
אז לא הבנתי ,מה שאתם רוצים שאני אעביר כל פעם כתובת של ראש המחסנית של אותה רוטינה
,כלומר מה שיש לי ב
CORS
resume ל?
אז אני צריך לשנות את הקוד ?
Re: Format of arguments passing from the scheduler to resume routine
by peterk - Sunday, 19 June 2016 09:46:23
מה שהתכוונתי ש
resume
לבד מחשב את הכתובת לפי האנדקס שמועבר אליו . לדעתי יש פה הרבה פחות מקום  לבעיות תיאום מהמקרה שבו אתם, עם המתזמן שלכם, ישר ניגשים למערך
CORS
שיצרנו
Re: Format of arguments passing from the scheduler to resume routine
by sadetsky - Sunday, 19 June 2016 22:50:03
אין צורך לשנות את הקוד
[-] Re: Format of arguments passing from the scheduler to resume routine
by droramit - Sunday, 19 June 2016 21:18:21
גם אני מימשתי עם אינדקסים- כלומר כשמישהו קורא ל
resume
 מה שיהיה ברגיסטר הוא אינדקס של הרוטינה על פי הסדר שדרשתם בהנחיות בעבודה. 0 עבור המתזמן וכולי.

אם ברגיסטר אמור להיות מצביע לרוטינה- 
 אתם תעבדו בקפיצות של 4 - (כלומר עבור מערך של ראשי מחסניות)
או בקפיצות בגודל של 
struct co rutine
?

אני מימשתי את 
cors 
כמערך של ראשי מחסניות ולא של 
struct co rutine
ואני מניח שיש אנשים שמימשו הפוך

[-] Re: Format of arguments passing from the scheduler to resume routine
by sadetsky - Sunday, 19 June 2016 22:50:34
אין צורך לשנות את הקוד
Re: Format of arguments passing from the scheduler to resume routine
by peterk - Sunday, 19 June 2016 23:22:40
תודה רבה ,אבל מאוחר מידי!