[-] שאלה 3 א
by amirrub - Thursday, 13 June 2013 18:16:09
בהרצאות הודגש לנו שבעת שימוש ברדוקציה, אסור לנו לעבד את הפלט.
זה תופס גם עבור שאלה זו? 
ספציפית טענה א?
שאלה נוספת- אם אני מבצע רדוקציה בנאלית לחלוטין, (שכבר הוכחנו נכונותה באוטומטים,) אפשר לחסוך קצת בכתיבה של ההוכחה?
תודה...
[-] Re: שאלה 3 א
by fekete - Sunday, 16 June 2013 14:32:33
לא כל כך מבין איך עיבוד קלט מתקשר לשאלה זו
אתה מוזמן לשעות קבלה 

לגבי השאלה הנוספת
התשובה היא לא
לא ניתן לחסוך בכתיבה
[-] Re: שאלה 3 א
by efrathaz - Friday, 21 June 2013 14:51:17
הכוונה היא האם מותר לעשות ממיר פלט ברדוקציה? כי אחרת אני לא רואה איך מוכיחים את טענה 3.
Re: שאלה 3 א
by fekete - Sunday, 23 June 2013 18:21:09
מוזמן\נת לבוא לשעות קבלה