Contents (hide)

Welcome to the 2017 Fall Project Course Homepage

מבוא

סטודנטים אשר סיימו את קורסי החובה של שנה ב' במחלקה למדעי-המחשב רשאים לקחת קורס פרויקט (במקום שני קורסי מיני-פרויקט). הפרויקט מקנה לסטודנטים הזדמנות לעבודה מעשית בתכנון ופיתוח תוכנה, מימוש אלגוריתמים, בדיקה ותיעוד. היקף העבודה הוא בסביבות 300-350 שעות עבודה לסטודנט. עבודה בקבוצות אפשרית, לפי דרישות הפרוייקט, בהסכמה ובתיאום עם המנחים.

מציאת נושא לפרויקט ומנחה

סטודנטים המעוניינים להירשם לקורס פרוייקט, באחריותם למצוא נושאים לפרויקט ומנחים שיסכימו להנחות אותם. להלן מספר הנחיות כלליות למציאת פרוייקט:
 • האתר מכיל רשימת פרויקטים אפשריים.
 • ההשתתפות בקורסי בחירה תסייע לכם להכיר את תחומי העניין של החוקרים השונים במחלקה, ותיתן לכם רקע מתאים ורעיונות לנושאים בהם תוכלו לעניין את המרצים.
 • נקודת הסיום של פרויקט משנים קודמות יכולה להיות נקודת התחלה לפרויקט חדש. דברו עם סטודנטים בשנים שמעליכם, בחנו את הפרויקטים שלהם ובואו לימי הצגת פרויקטים על מנת להתעדכן בפרויקטים אחרונים.
 • ביכולתכם להציע פרויקט משלכם. נסו לחשוב אלו חברי סגל עשויים להיות מעוניינים להנחות את הפרויקט.

הרשמה

משמצאתם נושא לפרויקט ומנחים המוכנים להנחות אתכם, הורידו טופס רישום לפרוייקט. עליכם למלא את הטופס, להחתים את המנחים בפרויקט ולהחזיר את הטופס למזכירות.

ההרשמה לפרוייקטים תתבצע בתקופת הרישום בלבד.

חובות הקורס

החובה העיקרית הינה ביצוע הפרוייקט. הגדרת הדרישות לביצוע הפרוייקט תלויות במנחה ויכולות לכלול פיתוח תוכנה, ביצוע ניסויים וכתיבת דו"ח מסכם. עליכם לסכם את הדרישות ואת הציפיות מול המנחה ישירות.

בנוסף לביצוע הפרויקט עצמו, עליכם גם להציג את הפרוייקט ביום הצגת הפרוייקט ע"י הכנת מצגת ופוסטר, כמפורט בהמשך. הצגת הפרוייקט הינה חובה ובלעדיה לא תוכלו לקבל ציון.

הציון מחושב כך: 80% מציון המנחה ו-20% מהציון הניתן ביום הצגת הפרוייקט (ממוצע ציוני הערכות חברי הסגל הנוכחים) על המצגת (10%) והפוסטר (10%).

הצגה

לקראת סיום הפרויקט או לאחר סיומו, יהיה עליכם להציג אותו ביום הצגת פרויקטים.

ישנם שני מועדי הצגת פרוייקטים - בתחילת סמסטר א' ובסוף סמסטר ב'. האירוע בתחילת סמסטר א' מצומצם ואינו דורש הכנת פוסטר. התאריכים המדוייקים יתפרסמו כחודש לפני. רק סטודנטים שקיבלו את אישור המנחה/ים יוכלו להירשם להצגת הפרויקט שלהם. את הפרויקט תציגו בהרצאה של חמש דקות (תוך שימוש בשקפים, לוח, או מצגת אחרת), ואשר בסופה תשיבו לשאלות הקהל. דוגמאות למצגות ניתן למצוא באתרים של הסמסטרים הקודמים.

להרשמה להצגת הפרויקט יש לשלוח דואר אלקטרוני לחבר הסגל האחראי על הפרוייקטים עד כשבוע לפני התאריך של יום הצגת הפרוייקטים. להרשמה, יש לצרף את הפרטים הבאים:

 1. כותרת הפרויקט באנגלית.
 2. שמות מלאים בעברית ובאנגלית, כתובות דואר אלקטרוני, ומספרי תעודות זהות של כל המשתתפים בפרוייקט.
 3. שמות מלאים של כל המנחים של הפרויקט (וכתובת הדואר האלקטרוני של מנחים מחוץ למחלקה).

משתתקבל בקשתכם, חבר הסגל האחראי על הפרויקטים יצור קשר עם המנחים שלכם ויבקש מהם את גיליון הערכת הפרויקטים עבור כל אחד ממשתתפי הפרויקט. כאן המקום לציין שלמרות שניתן לעבוד על הפרויקטים בקבוצות, הציון הינו אישי, ואין זה מן הנמנע שחברי אותה קבוצה יקבלו ציונים שונים באותו פרויקט.

פוסטר

עליכם ליצור פוסטר אותו תוכלו להציג לפני ואחרי ההצגה לנוכחים. מומלץ גם להביא לפטופ כדי להציג הדגמות של הפרוייקט.

להלן התבנית בה עליכם להשתמש ודוגמאות לפוסטרים טובים: poster 1, poster 2, poster 3, poster 4.

עצות להכנת פוסטר טוב

להלן מספר מילות עצה שכדאי לשקול בזמן הכנת הפוסטר:
 • לא מומלץ להעמיס את הפוסטר בטקסט רב. איורים, תרשימים וצילומי מסך הינם יותר אפקטיביים.
 • אל תשאירו שטח ריק רב, במיוחד מסביב לתמונות.
 • הדגישו את נקודות המפתח של הפרוייקט והפחיתו הדגשה של נושאים טכנולוגיים.
 • אל תשתמשו ברקע כהה.
 • אל תשתמשו בטקסט קטן בתרשימים, מכיוון שהוא עלול להופיע כבלתי קריא בהדפסה.
 • שימרו על ניגודיות בין צבע הפונט וצבעי הרקע.
 • אל תשתמשו בפונטים מיוחדים.

פרטים

הודעות בנושאים הקשורים לפרויקטים, כולל מועדי הרשמה להצגת פרויקטים, יום הצגת פרויקטים, והתוכניה, נשלחים בדואר אלקטרוני לרשימת התפוצה של הסטודנטים לתואר ראשון. באחריותכם להבטיח שאתם נמצאים ברשימת התפוצה, גם אם כתובת הדואר האלקטרוני הפעילה שלכם היא מחוץ לאוניברסיטה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחבר הסגל האחראי על הפרויקטים ד"ר רומן מנביץ', או למזכירות הסטודנטים.