האם ישנו איסור ליותר מנקודת יציאה אחת מפונקציה?
we recommend using a single return to each function, but do not check this.
published on 26/11/2012 12:45:28 by Yoav Fekete
האם מותר להשתמש ב continue, break?
No!
published on 26/11/2012 12:42:52 by Yoav Fekete
בסעיף 2.2 האם ניתן להניח שהקואורדינטות הן בתחום הלוח?
כן.
published on 20/11/2012 10:26:29 by Ury Matarazzo
האם מותר לשנות קוד של פונקציה
אסור לשנות שום דבר בקוד הנתון של הפונקציה, כולל חתימה של פונקציה. מותר להוסיף שורות קוד בגוף הפונקציה עצמו, למשל בין הגדרת משתנה לבין החזרת ערך.
published on 13/11/2012 20:34:18 by Ury Matarazzo
האם מותר להשתמש באקליפס?
מותר להשתמש באקליפס אך יש לוודא שהתוכנית מתקמפלת ורצה כראוי באופן שנלמד ורצוי לבדוק במעבדות. אנחנו לא עוזרים עם אקליפס בשלב הזה של הקורס.
published on 13/11/2012 12:15:59 by Ury Matarazzo
האם מותר להשתמש בפונקציות עזר ומשתנים סטטיים?
מותר ואף מומלץ להשתמש בפונקציות עזר. אסור להשתמש במשתנים סטטיים.
published on 13/11/2012 12:13:18 by Ury Matarazzo
Q: How can we test our code ?
published on 11/11/2012 19:52:21 by Intro staff