Message No. 11
תאריכי בדיקת הפרוייקט
הי

הייתה איזו סתירה בין התאריכים לימי השבוע - מעודכן כעת נכונה לימי ראשון-שני 16-17 באוגוסט

בקשתי מהפקולטה לדחיית מועד הגשת הציונים נענתה חלקית בלבד - אני חייב להגיש אותם ב 18 לחודש לכל המאוחר, גם למדעי המחשב וגם להנדסת תוכנה, כך שלא ניתן יהיה להיבדק אח"כ

ממומלץ מאד להיבדק מוקדם יותר בתיאום איתי

בהצלחה

מני

published on 07/07/2015 11:19:35 by Meni Adler