20 last messages

ציוני מועד ג
ציוני מועד א, כולל ציונים לכל שאלה, והערות בדיקה
וכולל ציונים סופיים בקורס
מופיעים כעת תחת Final Exam

בנוגע לאופן הערעור על הציון תתפרסם הודעה נוספת.

published on 28/10/2020 16:04:09 by Yael Stein
הודעה לסטודנטים שניגשו למועד ג
ראשית ברצוננו להתנצל על כל התקלות (אלה שיכולנו למנוע ו/או לטפל בהם ואלה שלא)
אנחנו בהחלט מודעים לקשיים הרבים שנוצרו.

לאחר התייעצויות ומחשבה הוחלט שכל מי שמעוניין, בשל תקלות אלה, לקבל מועד נוסף במקום בדיקת מועד זה מתבקש להגיש בקשה רשמית עד מחר דרך המזכירות.

צוות הקורס.

published on 21/10/2020 08:23:45 by Yael Stein
סטודנטים יקרים שלום,
הערה נוספת לגבי החלק האמריקאי במבחן שיתקיים ביום חמישי:
1. כמו במועדים הקודמים, גם במועד זה בחלק האמריקאי לא תהיה אפשרות לבחור "לא יודע" כתשובה. תהיה אפשרות לסמן שאלה כ"לא לבדיקה" (שימו לב כי יש לענות על 3 מתוך 4 בכל מקרה)
2. לאחר סיום החלק האמריקאי ומעבר לחלק הבא לא תהיה אפשרות לחזור אחורה לחלק זה.

בהצלחה!

published on 13/10/2020 19:31:57 by Course staff
סטודנטים יקרים שלום,
מספר הבהרות לקראת מועד ג שיתקיים ביום חמישי הקרוב:
1. הבחינה תיערך באופן מקוון דרך האתר במודל.
2. הבחינה תכלול את כל החומר הנלמד למעט שיטות הסתברותיות
3. ניתן לראות את הדף הראשון של הבחינה כאן.
בהצלחה לכולם!
published on 12/10/2020 20:46:01 by Course staff
טעות בבדיקה
שלום לכולם,
בעקבות טעות בבדיקה של אחת מהשאלות האמריקאיות הועלה קובץ ציונים חדש.
הציונים יעודכנו בקרוב במערכת האוניברסיטה.

מתנצלים על הבלבול.

published on 20/08/2020 12:39:17 by Course staff
ציונים מועד ב
פורסמו ציוני מועד ב,
תוכלו לצפות בהם ובהערות אותן קיבלתן בקובץ האקסל שהועלה לאתר הקורס. הסיסמא לקובץ האקסל היא DSC202
הסימון -1 משמעותו שהשאלה לא נבחרה או שהסטודנט סימן "לא יודע" ובמקרה זה תיחשב בתור 4 נקודות בחישוב הציון.

את הציונים הסופיים לקורס תקבלו בקרוב דרך המייל.

published on 19/08/2020 15:16:24 by Course staff
עדכונים והבהרות לקראת מבחן מועד ב' (ראשון, 9.8 בשעה 13:30).

1. מבנה המבחן זהה לזה של מועד א'.

2. לגבי החלק הראשון (השאלות האמריקאיות),

א. לא כמו במבחן מועד א', אתם לא נדרשים להעתיק את תשובותיכם לדפים שלכם, כלומר עליכם רק לסמן את התשובות במחשב.

ב. יש לסיים את החלק הזה לפני המעבר לחלק השני. לאחר המעבר לחלק השני לא תהייה אפשרות לחזור לחלק הראשון.

3. לגבי החלק השני (השאלות הפתוחות), אנא רשמו בראש הדף הראשון את מספר השאלה שאותה אתם לא רוצים שנבדוק.

4. במהלך המבחן,

א. אנא השאירו את המיקרופון פתוח, וכוונו את מצלמת הטלפון כך שניתן יהיה לראות אתכם ואת משטח העבודה ואת מסך המחשב.

ב. הפנייה למשגיחים ולצוות הקורס תתבצע רק באמצעות הרמת יד. האינטראקציה תהיה בצ'אט פרטי או בחדר פרטי אליו תופנו.

ג. הודעות מהסגל יועברו בצ'אט הציבורי.

בהצלחה לכל הנבחנים!

published on 06/08/2020 17:53:33 by Matthew Katz
שעות קבלה
שעות הקבלה שלי לא יתקיימו היום אלא מחר ב 19:30

סליחה על ההודעה המאוחרת

מני

published on 05/08/2020 18:27:46 by Menachem Sadigurschi
שינוי מועד שעות הקבלה
עקב מחלה, שעות הקבלה שלי היום לא התקיימו. אקיים את שעות הקבלה מחר, בין 4 ל 6.

עמכם הסליחה, שקד

published on 05/08/2020 17:54:39 by Shaked Matar
שעות קבלה לקראת מועד ב
מחר בין 16:00 ל 17:30 אקיים שעות קבלה, בקישור הרגיל.

יעל.

published on 04/08/2020 12:30:46 by Yael Stein
שעות קבלה
השבוע שעות הקבלה בזום יהיו כרגיל, ראשון 12-14 https://zoom.us/j/126172116
published on 02/08/2020 09:07:36 by Ofer Neiman
שעות קבלה
שעות הקבלה שלי יתקיימו מחר ב9-11.

בברכה,

סיגל

published on 01/08/2020 21:51:45 by Sigal Oren
טעות בקובץ הציונים
שלום לכולם,

עקב טעות אנוש, בקובץ הציונים שהועלה יש בלבול קל בתעודות הזהות.

מי שיש לו בתעודת הזהות את המספר 25 הוא הוחלף בטעות במספר 8

למשל: תעודת זהות 208663259 נהפכה להיות 20866389

מתנצלים על חוסר הנעימות.

published on 14/07/2020 22:19:17 by Course staff
העלאת הציונים
שלום לכולם,

עקב בעיות טכניות חלקכם קיבלתם הודעת מייל עם פרטי הבדיקה וחלקכם לא.

בעקבות המצב החריג החלטנו להעלות את הציונים לאתר הקורס והם ניתנים לצפייה בדף FINAL EXAMS.

הקובץ מוגן בסיסמא DSC202

published on 14/07/2020 21:33:49 by Course staff
מועד א
בדיקת המבחן הסתיימה. העלינו לאתר את פתרון המבחן.
בשעות הקרובות כל אחד מכם יקבל לתיבת הדוא"ל שלו את ציונו במבחן, יחד עם הניקוד שניתן לכל אחת מהשאלות והערות לפתרונות.
כמה מילים לגבי ערעורים. ערעורים לגבי מספר הנקודות שהופחתו עבור טעות מסוימת, יידחו על הסף. בעיות טכניות/טכנולוגיות שהיו לכם במהלך המבחן והגשתו יטופלו בערוץ נפרד (ובראש ובראשונה ע"י פניה לוועדת הוראה מחלקית). לבסוף, למרות הקשיים והאתגרים שנאלצתם להתמודד עמם, נראה שכמחזור ההישגים שלכם במבחן מעט גבוהים יותר מהישגי המחזורים האחרונים!

published on 14/07/2020 14:35:00 by Matthew Katz
ביטול שעות קבלה
שעות הקבלה שלי לא יתקיימו היום.

שקד

published on 08/07/2020 12:02:37 by Shaked Matar
אני מבקש להזכיר שהפניות אל סגל הקורס צריכות להתבצע דרך "מערכת פניות סטודנטים" https://cs-sr.cs.bgu.ac.il. לא נוכל להתייחס לפניות ישירות.
published on 07/07/2020 12:52:37 by Matthew Katz
שאלה שחוזרת
אנחנו מקבלים הרבה פניות מסטודנטים המודאגים מכך שהעלו את המבחן למודל, אך לא לחצו על כפתור ההגשה. רצינו להרגיע שאנחנו רואים את הקבצים האלה במערכת ושכמובן נבדוק אותם.
published on 06/07/2020 20:53:47 by Matthew Katz
עדכונים אחרונים
תלמידים יקרים, מספר הערות ועדכונים אחרונים לקראת המבחן מחר.

1. אלו מכם שעדיין לא הורידו את ה- safe exam browser ופתחו את קובץ ההגדרות המתאים מתבקשים לעשות זאת עכשיו.

2. עליכם גם לבצע את הבדיקה המתוארת בהדרכה להתקנה (הכוללת כניסה למבחן לדוגמא וכו').

3. בעקבות המעבר לבחינה מקוונת ב- Moodle, עדכנו את הדף הראשון של המבחן, אנא קראו אותו בעיון מראש. שימו לב שעל השאלות האמריקאיות (חלק א'), עונים ע"י סימון ע"ג הטופס (במחשב). בחלק זה, אין אפשרות לציין "לא יודעים" ולכן מומלץ לענות על 3 שאלות בכל מקרה, וכן חשוב לסמן את זאת שאיננה לבדיקה. First Page

4. בנוסף, חשוב מאוד שתוודאו מראש שאתם יכולים לסרוק באיכות טובה דפים עליהם אתם כותבים בעט ולשמרם כקובץ pdf, כי תצטרכו לעשות זאת במבחן עבור דפי התשובות לחלק ב'.

צוות הקורס מאחל לכם בהצלחה רבה במבחן. רובנו נהייה נוכחים במבחן, ואנו מקווים שהמבחן יתנהל ללא תקלות.

published on 04/07/2020 20:43:44 by Matthew Katz
See also: https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/course/view.php?id=31466
published on 02/07/2020 14:26:18 by Matthew Katz
Show all 79 messages