[-] שאלה 5 סעיף א
by yoavti - Sunday, 14 April 2019 17:48:49
לא נתון בשאלה תנאי התחלה. האם זה אומר שצריך להשאיר מקדמים כללים לשורשי הפולינום האופייני?
Re: שאלה 5 סעיף א
by jordane - Thursday, 18 April 2019 13:28:26
כן