[-] שאלה 7 ב
by danyard - Sunday, 14 April 2019 22:26:51
הגעתי בשאלה הזו לנוסחת נסיגה לא הומוגנית, האם מצופה מאיתנו לפתור נוסחאות כאלה או שניתן להגיע בשאלה הזו לנוסחת נסיגה הומוגנית
[-] Re: שאלה 7 ב
by jordane - Wednesday, 17 April 2019 17:35:08
זו נוסחאת נסיגה לינארית הומוגנית
כנראה שיש לך טעות. 
Re: שאלה 7 ב
by neimano - Sunday, 28 April 2019 13:12:08
יש דרך בה ניתן להגיע לנוסחא לא הומוגנית, היא מספיק פשוטה כך שניתן לפתור אותה.
בכל מקרה מצופה שתגיעו לפתרון כפונקציה של
n
בלבד