[-] חלוקה למקרים בשאלה 6
by itaitz - Monday, 6 April 2020 17:36:04
האם בשאלה 6 ניתן לחלק למקרים של n זוגי ואי זוגי?
Re: חלוקה למקרים בשאלה 6
by matars - Monday, 6 April 2020 18:05:40
כן