[-] שאלה 6
by germane - Wednesday, 1 April 2020 11:39:04
n בשאלה 6 נתון לנו משהו על ?
 ?n או שאפשר בתשובה לתת תחום ל
Re: שאלה 6
by matars - Thursday, 2 April 2020 20:29:19
התשובה צריכה להיות נכונה לכל מספר טבעי.