[-] שאלה 5 א וב
by carucci - Tuesday, 31 March 2020 19:55:07
בסעיפים אלה העובדה שהם יושבים במעגל אומרת שאין חשיבות לסדר או שעדיין יש?
Re: שאלה 5 א וב
by matars - Thursday, 2 April 2020 20:28:55
ההתייחסות למעגל זהה להתייחסות למעגלים בהרצאות ובתרגולים. 
ניתן לפנות לתרגול מספר 3 על מנת לחדד את הנקודה.