[-] תשובות סופיות
by lielk - Thursday, 2 April 2020 19:26:55

זה בסדר להשאיר תשובות סופיות בסגנון כזה: סכום מאפס עד אנ  של איקס מעל ואי ?
 ובמקרה שיש לי מספרים - צריך ממש לחשב את התשובה הסופית?

Re: תשובות סופיות
by matars - Thursday, 2 April 2020 20:25:47
אין צורך לחשב ערך מספרי. 
יש צורך לספק תשובה סופית אלגנטית ככל הניתן.
למשל, תשובה מהסוג 
n(n-1)(n-2),..(1)
תקבל פחות נקודות מאשר 
n!.