תגבורים

התגבורים נועדו לאפשר תרגול נוסף של החומר.
במהלך התגבורים, הסטודנטים יפתרו תרגילים בנוכחות מתרגל (שינחה ויתן פידבק).
התגבורים הם כאן בשביל לעזור. הנוכחות אינה חובה.

זמני התגבורים:

ימי שלישי, 8:00-10:00 בבניין 34 חדר 7, על ידי ארנולד.

ימי רביעי, 8:00-10:00 בבניין 34 חדר 209, על ידי מני.