תיגבורים

ימי שני, 18:00-20:00 בבניין 32 חדר 108, על ידי טל.

ימי חמישי, 12:00-14:00 בבניין 34, חדר 9, ע"י ארנולד.