Announcements

20 last messages

מועד ב' - פתרון רשמי ומפתח ניקוד
סטודנטים יקרים שלום,

בזמן הקרוב יתפרסמו ציוני מועד ב'.

בטופס הציונים מופיעים שלושה ציונים- ציון מבחן, ציון סופי ללא פקטור ותחת הכותרת "ציון סופי" תראו את הציון הסופי בקורס ביחד עם הפקטור.

על ציון המבחן יש פקטור של 15%-3 כלומר, אם הציון במבחן הוא X, ציון המבחן לאחר הפקטור הוא X+X*15%-3.

פתרון רשמי ומפתח הניקוד מפורסמים בעמוד Previous exams

שימו לב כי יש לכם שלושה ימים לערער על הציון. עברו טוב טוב על מפתח הניקוד והפתרון הרשמי לפני הערעור שלכם ונמקו אותו בצורה טובה. אני מזכיר שערעור מביא לבדיקה חוזרת של המבחן ובמידה וימצאו טעויות נוספות ציון המבחן עלול לרדת.

בהצלחה

published on 09/08/2016 13:23:01 by Dolav Soker
שעות קבלה - תומר
אני אקיים ביום ראשון ה31.7 שעות קבלה בשעות 10:00-12:00.
published on 27/07/2016 13:26:12 by Tomer Cohen
שעות קבלה - תומר
אני אקיים ביום ראשון ה31.7 שעות קבלה בשעות 10:00-12:00.
published on 27/07/2016 13:26:12 by Tomer Cohen
שעות קבלה הדסה
השבוע אקיים שעות קבלה ביום חמישי 10:00-12:00
published on 27/07/2016 08:58:59 by Hadassa Daltrophe
שעות קבלה - דולב
שעות הקבלה שלי השבוע יתקיימו ביום חמישי בשעות 09:00-11:00
published on 25/07/2016 11:57:23 by Dolav Soker
ביטול שעות קבלה - מוחמד
לא יתקיימו היום (ב׳) שעות קבלה
published on 25/07/2016 05:29:23 by Mohammad Ghanayim
שעות קבלה השבוע - דן
שעות הקבלה שלי השבוע יתקיימו ביום רביעי בין 10:00 ל 12:00 במקום יום שני.

דן

published on 24/07/2016 17:29:30 by Dan Schulman
ביטול שעות קבלה - ענר
השבוע ושבוע הבא לא אקיים שעות קבלה
published on 24/07/2016 16:00:48 by Aner Ben Efraim
ציון סופי בקורס
שלום לכולם,

למי מכם שיש לו רק שתי עמודות בגיליון הציונים:

 • עמודה אחת, ציון מבחן ללא פקטור.
 • עמודה שניה, ציון סופי בקורס ללא פקטור.

  הציון הסופי בקורס עם הפקטור מוזן ישירות למערכת ואתם מקבלים את הציון הסופי במייל.

  למי מכם שיש שלוש עמודות בגיליון הציונים:

 • עמודה נוספת עם ציון סופי בקורס עם פקטור.
 • published on 20/07/2016 11:57:48 by Dolav Soker
  שעות קבלה - דולב
  שעות הקבלה שלי השבוע יהיו מחר, יום שלישי, בשעות 9:00-11:00
  published on 18/07/2016 14:10:16 by Dolav Soker
  פתרון רשמי ומפתח ניקוד- מועד א
  סטודנטים יקרים שלום,

  להלן מספר דגשים לקראת פרסום הציונים במועד א' דרך מערכת גזר.

  בעמוד Previous exams ישנו פתרון רשמי של מועד א' ביחד עם מפתח הניקוד.

  שימו לב לעבור היטב על מפתח הניקוד והפתרון הרשמי טרם הערעור. יש לכם שלושה ימים לערער מיום פרסום הציון ועושים זאת דרך מערכת הערעורים של גזר.

  על ציון המבחן היה פקטור והציון הסופי הוא לאחר הפקטור ושכלול המטלות. אם הציון במבחן היה X לפני הפקטור, לאחריו הציון במבחן יהיה X+X*7%-2.

  אין להתייעץ עם חברי הסגל על פתרון המבחן שלכם. חברי הסגל לא יעזרו לכם להחליט האם לערער או לא. קחו בחשבון שערעור גורר בדיקה חוזרת של המבחן ולכן עלול לגרור הורדת נקודות.

  published on 18/07/2016 11:16:12 by Dolav Soker
  שעות קבלה
  מחר מ 12 עד 14 אקיים שעות קבלה
  published on 12/07/2016 10:36:44 by Zachi Rosen
  שעות קבלה - דולב
  השבוע שעות הקבלה שלי יהיו כרגיל - יום שלישי 9:00-11:00.

  עד סוף תקופת הערעורים לא נענה (כלל חברי הצוות) על שאלות בנוגע למועד א'

  published on 11/07/2016 16:14:43 by Dolav Soker
  פרסום ציונים עבודה 5
  שלום לכולם,

  פורסמו ציוני עבודה 5 במערכת ההגשה. אני מזכיר לכם שיש שלושה ימים מיום הפרסום להגשת ערעור.

  שימו לב לפרסומים של פתרון רשמי, קובץ בדיקות ומפתח ניקוד.

  published on 11/07/2016 15:28:58 by Dolav Soker
  שעת קבלה נוספת - ענר
  מחר (שישי) אקיים שעת קבלה בשעה 11. מי שמעוניין להגיע, יש לשלוח לי מייל על כך
  published on 07/07/2016 15:25:12 by Aner Ben Efraim
  שעות קבלה של הדסה השבוע
  יתקיימו ביום חמישי 9-11
  published on 06/07/2016 13:19:25 by Hadassa Daltrophe
  פרסום ציוני קוויזים ופתיחה מחדש
  ציוני הקוויזים פורסמו ב- submission system תחת הכותרת Quizzes.

  וודאו שזהו אכן הציון הנכון. במידה ויש בעיה, שלחו לי מייל על כך.

  כל הקוויזים נפתחים עכשיו מחדש על מנת שתוכלו להתאמן עליהם. ציוני הקוויזים נקבעו, שיפור הציון עכשיו לא יעזור לציון הסופי.

  בהצלחה,

  דולב

  published on 06/07/2016 12:35:49 by Dolav Soker
  פתרון תרגיל 5
  פורסם פתרון תיאורטי אפשרי לתרגיל 5
  published on 05/07/2016 23:15:01 by Aner Ben Efraim
  שעות קבלה
  לצערי לא אוכל להגיע השבוע לשעות קבלה אהיה זמין מחר יום רביעי במייל מהשעה 12
  published on 05/07/2016 08:21:57 by Zachi Rosen
  שעות קבלה - ענר
  שעות הקבלה של ענר יתקיימו השבוע בימים שלישי ורביעי בשעות 14-16
  published on 03/07/2016 17:00:46 by Aner Ben Efraim
  Show all 102 messages