[-] שאלה 2 סעיף ב'
by maymonyu - Monday, 9 November 2015 17:40:13
שלום,
האם בשאלה 2 סעיף ב' עלינו להגדיר גם את 
Dec 
כחלק מהמערכת כך שיתקיים:
Dec(Enc(m, k)) = m
?
או שמותר להתעלם מכך?

תודה,
יובל.
Re: שאלה 2 סעיף ב'
by beimel - Tuesday, 10 November 2015 10:52:15
.בכל ההגדרות יש להניח כי הנכונות מתקיימת