עבודה 3 שאלה 4 סעיף ב
by belzer - Wednesday, 9 December 2015 16:58:10
בקשר למשחק ההבחנה בשאלהזו
לא הבנתי למה היריב מקבל את
PK
ברגע שיש לו את המפתח הוא יכול להצפין בעצמו את 1 ו-2 ולנצח בהסתברות 1