[-] שאלה 2 סעיף ב
by eyac - Monday, 9 November 2015 15:11:50
?האם אני יכול לקבוע מרחב הודעות כלשהו על משחק הבחנה א
או לבחור שתי הודעות ספציםפיות
M0 ו M1
עבורן המערכת לא תהא בטוחה|
(למשל שמרחב למשל עבור ההודעות 0 או 1)
וע"ס מרחב ההודעות הנ"ל להראות שהמערכת אינה בטוחה
זאת לאחר שקבעתי פונקציה 
ENC
והסתברות כלשהי על
K

Re: שאלה 2 סעיף ב
by beimel - Tuesday, 10 November 2015 10:55:26
.צריך להראות שהמערכת אינה בטוחה לפי הגדרה א, כלומר להראות מתקיף לפי הגדרה א. מתקיף זה צריך לבחור זוג הודעות