קריפטוגרפיה מודרנית מספקת אלגוריתמים ופרוטוקולים המגנים על משתמשים הגונים מפני משתמשים רעים. נושאים בסיסיים בקריפטוגרפיה כוללים, בין השאר, הצפנה, חתימות דיגיטליות אותנטיקציה של הודעות. בקורס נדון בנושאים אילו, בהגדרות הבטיחות שלהם, במימושיהם ושימושיהם. הקורס יכלול רקע מתורת המספרים הנדרש להבנת מערכות קריפטוגרפיות מודרניות כגון RSA.
הנושאים שנכסה בקורס הם:
  1. מבוא: מערכות הצפנה קלאסיות ומערכות הצפנה עם בטיחות מושלמת ומגבלותיהם.
  2. הצפנה עם מפתח פרטי – DES ו AES.
  3. פונקציות hash קריפטוגרפיות ומערכות אותנטיקציה של הודעות – CBC-MAC ו- HMAC.
  4. הצפנה עם מפתח ציבורי – רקע מתורת המספרים, צופן ה - RSA וצופן ElGamal.
  5. חתימות דיגיטליות - שיטות החתימה של רבין ו- ElGamal.
  6. פרוטוקול ה - SSL.
  7. נושאים מתקדמים כגון סכמות לחלוקת סוד, פרטיות דיפרנציאלית, פרוטוקולים לאיחזור פרטי של מידע ופרוטוקולים לחישוב בטוח של פונקציות.