עבודה 2 - מס' שאלות
by shaharov - Thursday, 21 November 2013 21:47:23
שאלה 3ב' - האם הכוונה בשאלה ל
{0,1}2t  ?
שכן כל בלוק של הודעה הוא באורך T

והאם יש הנחה על כך ש t>>n?


בשאלה 3ד' - לא הבנתי כל כך על איזו מערכת  בדיוק מדובר?
l=3?


שאלה 4ב' 
מה מוגדר כהסתברות גבוהה?
והאם 
O(2*232)  
נחשב "בערך"
232 
זמן?