שאלה 2 סעיף ב
by tamarme - Friday, 22 November 2013 15:20:26
?המקורי AES האם נתונים שלושה מפתחות שונים ? או ששלושתם נוצרו ממפתח אחד כמו באלגוריתם