[-] Q6
by matankin - Thursday, 23 June 2016 23:39:34
האם כל פעולה פועלת בנפרד? או שזו תוכנית אחת והפעולות רצות אחת אחרי השנייה?
אם יש שגיאה באחת הפקודות, לציין זאת בתשובה?
האם ניתן לדעת לאן תקפוץ הפקודה call cx?
[-] Re: Q6
by sadetsky - Tuesday, 28 June 2016 23:55:16
כל פקודה בנפרד
כן, לציין
[-] Re: Q6
by rihnshty - Thursday, 30 June 2016 17:57:00
כלומר, בפקודה c משתמשים בערך המקורי שנמצא ב
AX
?
Re: Q6
by sadetsky - Friday, 1 July 2016 21:56:58
כן