[-] submission
by achiadg - Tuesday, 14 June 2016 16:52:09
בהוראות עבודה כתוב להגיש קבצים בלי makefile .
אבל מצד שני שקובץ ההרצה שלנו יהיה ass3 , אז כן צריך להגיש makefile?
[-] Re: submission
by sadetsky - Wednesday, 15 June 2016 12:08:22
אם לא כתוב להגיש עם 
makefile
אז אל תגישו אותו
[-] Re: submission
by saarsch - Wednesday, 15 June 2016 18:19:42
ההוראות שלכם סותרות.
ביקשתם קובץ הרצה ass3.
איך נדאג לקבוע שם לקובץ ההרצה בלי להגיש מייקפייל?

נשמח אם תוכלו להבהיר את אחת האפשרויות ולשנות את ההוראות בהתאם
Re: submission
by sadetsky - Thursday, 16 June 2016 15:59:35
כמובן, אפשרי להגיש את ה
makefile