[-] חישוב תאים שכנים
by eyalavit - Monday, 20 June 2016 11:15:09
בתירגול מצויינים שני דרכים לחישוב תאים שכנים 
הטסטים האוטומטים יבדקו את 2 הדרכים נכון?
[-] Re: חישוב תאים שכנים
by tzchory - Monday, 20 June 2016 14:15:19
יש דרך שונה לחישוב שכנים עבור שורה זוגית ואי זוגית,צריך לפעול בהתאם לשורה שאתה נמצא בה.
[-] Re: חישוב תאים שכנים
by eyalavit - Monday, 20 June 2016 18:17:03
תודה.
Re: חישוב תאים שכנים
by sadetsky - Tuesday, 21 June 2016 02:00:43
התשובה נכונה