פורמט הגשה
by cfirs - Monday, 30 May 2016 13:20:34
הקובץ של המחשבון הינו קובץ  אסמבלי, מדוע יש להגיש בפורמט קובץ סי?
מאותה סיבה מדוע לקמפל עם גי סי סי?
ומדוע לקרוא למיקק פייל מייק?