[-] בעיה בהדפסה של יותר מ-8 ספרות
by cfirs - Wednesday, 27 April 2016 14:59:12
כאשר אנו מנסים להדפיס, 
העברנו את המידע מהרשימה לתוך באפר בגודל 80 בתים,
כאשר אנו מנסים להדפיס הבנו שמודפסים רק ה-32 ביטים הראשונים

כיצד ניתן להדפיס את כלל הביטים?
תודה רבה
Re: בעיה בהדפסה של יותר מ-8 ספרות
by shaera - Friday, 29 April 2016 07:34:01
השאלה לא מובנת כלל.
כיצד אתם מנסים להדפיס?
באיזו פונקציה אתם משתמשים?
אם אני מבין נכון אז יש צורך להדפיס כל בית על ידי שימוש בprintf עבור הקסה.
[-] Re: בעיה בהדפסה של יותר מ-8 ספרות
by shimony - Tuesday, 3 May 2016 11:11:44
The INPUT number is limited to 80 bytes, just so you can used fgets( )
to read a line.

But the OUTPUT numbers are COMPLETELY UNBOUNDED in length, you
CANNOT store the number to print out in a fixed-sized buffer AT ALL!

Re: בעיה בהדפסה של יותר מ-8 ספרות
by shaera - Tuesday, 3 May 2016 23:46:12
if i understand correctly, you try to print the whole number using the printf function.
well, you cant!!
you need to print it byte by byte, so that the concatenation of the printings will represent the whole number.