[-] הגשה
by yardenw - Monday, 30 May 2016 08:32:55
מהו פורמט ההגשה, ID1_ID2.zip? להגיש רק את calc.s או גם את הmakefile?
תודה
[-] Re: הגשה
by shaera - Monday, 30 May 2016 09:14:38
עודכן בדף העבודות

Re: הגשה
by oranshus - Monday, 30 May 2016 11:12:13
צריך לתקן שם מ
calc.c->calc.s

והאם יהיה ניתן לקבל את הקובץ שתשתמשו בו להרצה של התוכנית שלנו (בלי המקרי בדיקה כמובן) כדי לראות שאין בעיה עם הקריאה לתוכנית שלנו (כמו שקרה להרבה אנשים בעבודה 1(
Re: הגשה
by vitalib - Monday, 30 May 2016 11:37:06
what should be the name, make or makefile?
[-] Re: הגשה
by or3 - Monday, 30 May 2016 11:37:08
לקרוא למייקפיל
makefile
או
make
כי עם MAKE הוא לא עובד...
Re: הגשה
by shaera - Monday, 30 May 2016 12:37:43
עודכן, תודה!