Message No. 150
ערעורים על מועד א'
בקרוב יפורסמו התשובות לערעורי מועד א'

בעוד שערעורים נבדקים ע"י מספר חברי סגל ועוברים בקרה של מרצה אחראי, עקב מגבלות טכניות של המערכת כל מי שערעורו גרר שינוי ציון יראה שהתשובה לערעור שלו פורסמה על ידי (בועז ערד). על אף שרוב הסטונדטים בקורס בקיאים בנהלי האוניברסיטה ומודעים לכך שלא ניתן "לערער על ערעור" - אדגיש שאין טעם לפנות אלי אישית בשאלות לגבי תוכן התשובה, שכן לא הייתי מעורב בכתיבתה.

כתמיד - בעיות בנושאים מנהליים יש להפנות למייל הקורס.

published on 03/08/2016 14:48:16 by Boaz Arad