Message No. 99
שעות קבלה לקראת מועד א - עדכון
לקראת מועד א נקיים שעות קבלה בזמנים הבאים (הרשימה עשוייה להתעדכן):

  • עמיר רובין - יום שני 6.7 בשעות 12:00-14:00
  • אוהד טרבלסי - יום חמישי 9.7 בשעות 11:30-15:30
  • בועז ערד - יום חמישי 9.7 בשעות 10:00-12:00
  • גל עמרם - יום ראשון 12.7 בשעות 10:00-12:00
  • אורי שטמר - יום ראשון 12.7 בשעות 12:00-14:00
  • אריאל ספיר - יום ראשון 12.7 בשעות 12:00-14:00
  • מיכל שמש - יום שני 13.7 בשעות 12:20-14:20 - עדכון
  • יונתן כהן - יום שני 13.7 בשעות 12:00-14:00
  • אוהד בן ברוך - יום שני 13.7 בשעות 14:00-16:00
  • אוהד טרבלסי - יום שני 13.7 בשעות 15:30-19:30

published on 12/07/2015 11:40:54 by Michal Shemesh