[-] הגדרה שונה
by almogb - Thursday, 20 June 2013 17:12:21
ההגדרה של 
vc ={(G,k) | ....
שנתתם בתרגיל לא תואמת את ההגדרה שנתנו בהרצאות.
בתרגיל מבקשים קבוצה שהיא כיסוי בגודל המספר קיי בעוד שבהרצאות גודל הקבוצה הוא לכל היותר קיי.
באיזה ממהגדרות להשתמש? האם ניתן לבחור אחת מהם ולהוכיח?
תודה מראש
[-] Re: הגדרה שונה
by almogb - Thursday, 20 June 2013 17:16:42
שחכתי לציין שההתייחסות היא לשאלה 2
Re: הגדרה שונה
by annatve - Saturday, 22 June 2013 14:53:17
מצטרפת לשאלה...
Re: הגדרה שונה
by fekete - Sunday, 23 June 2013 18:22:43
לפי ההגדרה בעבודה