[-] שאלה 3
by orenkr - Wednesday, 19 June 2013 14:49:27
שאלה כללית בקשר לשפה ושפה המשלימה שלה.
האם איחוד של שפה כלשהי עם המשלימה שלה היא כל השפות האפשריות.
לדוגמא השפה של קליקה והמשלימה שלה
המשלימה של השפה קליקה צריכה להכיל גם את כל הדברים שהם לא ייצוג חוקי של גרף ומספר גם לא? 
Re: שאלה 3
by roor - Sunday, 23 June 2013 10:28:44
מצטרפת לשאלה
Re: שאלה 3
by fekete - Sunday, 23 June 2013 18:25:14
איחוד של שפה אם השפה המשלימה שלהם אכן מכילה את כל המילים מעל ה א"ב

על מנת לפשט את הסוגיה
אנו יוצאים מנקודת הנחה שכל מילה מעל הא"ב ניתנת לפרשנות כקלט חוקי של גרף ומספר