שאלה 4 ב
by adaroha - Wednesday, 26 June 2013 14:16:48
ליתר ביטחון...
מופיע בשאלה:
"המסתפקת אם ורק אם לכל היותר אחד מהמשתנים מקבל ערך 1"
אם כולם מקבלים את הערך '0' , כלומר שלילי.
עדין על הנוסחא להסתפק??