[-] שאלה 1 סעיף א'
by dach - Tuesday, 25 June 2013 18:09:03
בדוגמה שהייתה בכיתה על האלגוריתם האקראי נאמר ש
2*log(n)/n<1/4
עבור אן גדול מספיק.
בשאלה בעבודה אם אגיע למצב שבסוגריים של הלוג ובמכנה יש 2 דברים שהם בסדר גודל של אן אבל לא ביטויים זהים אז גם אוכל להגיד <1/4 עבור אן גדול מספיק?
לדוגמה(שרירותי, לא מה שיוצא בעבודה):
4*log(n)/(n+5/n+3)<1/4?
Re: שאלה 1 סעיף א'
by fekete - Wednesday, 26 June 2013 10:38:28
כן, כמובן בהנחה שזה נכון
אבל כן