[-] שאלה 5
by levyshac - Thursday, 20 June 2013 11:25:36
ההגדרה של קבוצת בסיס , מוגדרת לגרף מכוון או לא מכוון?
זה חשוב כי זה רלוונטי לרדוקציה תודה !
Re: שאלה 5
by fekete - Sunday, 23 June 2013 18:17:55
גרף מכוון