[-] מה זה? binary Inequalities
by vigdorch - Friday, 21 June 2013 18:48:29
האם
xy>0
זה גם?
האם
5x + x^2 + 2yx >3
[-] Re: מה זה? binary Inequalities
by stepanz - Saturday, 22 June 2013 12:28:37
אני ארחיב את השאלה, האם פעולת mod גם נחשבת ?
(x+1) mod 2 >= 1
זה משהו חוקי?
Re: מה זה? binary Inequalities
by fekete - Sunday, 23 June 2013 18:22:14
לכל התשובות לא