Welcome to CS Alumni !

אתר זה נועד לשרת את קהילת הבוגרים. האתר מציע אפשרויות מגוונות ליצירת קשר בין הבוגרים לבין עצמם ובינם לסגל המחלקה למדעי המחשב, ועוזר במציאה ובפרסום של מקומות עבודה.

אנו גאים בעובדה כי מספר בוגרי התכניות השונות במדעי המחשב והנדסת תוכנה עולה על 2000 (תואר ראשון, שני ושלישי). בוגרינו מוערכים ומבוקשים ביותר בתעשיית ההיי-טק ובאקדמיה בארץ ובחו"ל .

בוגרים יקרים הקשר עמכם חשוב לנו. קשר זה והקשר ביניכם לבין עצמכם תורם להאדרתה ויוקרתה של קהילת הבוגרים. אנו מזמינים אתכם להירשם וליהנות מהאתר